Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Forum voor vragen over het woordspel
Antworten
Benutzeravatar
Marianne
Admin
Admin
Beiträge: 920
Registriert: Mo Sep 12, 2022 16:33
Kontaktdaten:

Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Marianne »

Aanvulling op de spelregels: https://www.brettspielnetz.de/spielregeln/woordspel.php

Het is gebleken dat niet alle geldige Nederlandse woorden in de woordenlijst (database) zitten. Daarom zullen we regelmatig die database aanvullen met nieuwe woorden. Geef in dit topic de woorden door die er niet inzitten, maar er, volgens jou, wel in horen.

Het komt regelmatig voor dat er woorden aangevraagd worden, die al in de woordenlijst staan.
Alleen woorden aanvragen voor toevoeging die door het woordspel worden afgekeurd en waarvan jij denkt dat het correcte woorden zijn.
Dus eerst zelf het woord neerleggen en dan pas als het een niet geldig woord is, aanvragen voor toevoeging.

Je aanvragen zullen zo snel mogelijk in behandeling worden genomen.

Bronnen die gebruikt worden om te checken of woorden geldig zijn:
- De "dikke" driedelige Van Dale 16e druk.
- Falk wegenkaart van Nederland.
Let wel: gehuchtjes of waterloopjes, stroompjes, heuveltjes en dergelijke niet zullen worden opgenomen in de woordenlijst.
Aan vermelding in een genoemde bron kunnen geen rechten worden ontleend, het al dan niet toevoegen van woorden blijft te onzer beoordeling.

Bij het aanvragen van woorden, concrete woorden aanvragen.
Zinnen zoals: “er ligt _osdragen mag daar een d achter? _osdragend, “ zullen niet worden behandeld.
Als je wilt weten welk woord er ligt, de betekenis, kun je dat aanvragen bij het andere topic:
Let op:
Niet toegestaan zijn:
Afkortingen waaronder ook samentrekkingen, letterwoorden.
Afgeleiden van afkortingen zijn ook niet toegestaan.
Dus geen pincode omdat pin een afkorting is: persoonlijk identificatienummer.
Samengestelde lemma's zoals ex aequo. (Aequo staat er niet als zelfst. lemma in.)
Vloeken, waaronder ook bastaardvloeken, en afgeleiden daarvan.
Eigennamen, maar ook afgeleiden daarvan.

Verder zijn woorden die in het lichtgrijs zijn afgedrukt in de Van Dale ook niet toegestaan (dit zijn ongebruikelijke of onwaarschijnlijke vormen).

Wel toegestaan zijn:
Afgeleiden van buitenlandse geografische namen, voor zover ze in Van Dale terug te vinden zijn. Bijvoorbeeld: Griekenland is niet toegestaan, maar Grieks wel. (Staat in Van Dale.)
Alleen lemma’s, persoonsnamen, samengestelde (werk)woorden die expliciet als lemma/trefwoord, of bij het lemma vermeld, terug te vinden zijn in Van Dale. (Getale staat niet als lemma in Van Dale, maar wel bij het lemma getal.)

Omdat er veel vragen zijn over de gij-vorm, even een kopie uit het taalreglement:

Quote:
3.4.a.3 De gij-vorm
In verheven of gewestelijke taal komt in plaats van de algemeen gebruikte jij- en jullie-vorm ook nog de gij-vorm voor. In de tegenwoordige tijd zijn steeds beide vormen toegelaten:
je mag, gij moogt; jullie zijn of jullie bent, gij zijt
Van een onvoltooid verleden tijd die gevormd wordt met -de of -te is de gij-vorm in hedendaags Nederlands dezelfde als de jij-vorm. De vorm op -t wordt niet aanvaard:
gij hoorde, gij maakte
niet:
gij hoordet, gij maaktet
De gij-vorm van een onvoltooid verleden tijd die niet gevormd wordt met -de of -te bestaat uit de eerste persoon enkelvoud gevolgd door een t, behalve als die vorm al op een t eindigt:
gij liept, gij sprongt, gij vielt, gij zocht
Zie bijlage 7 voor een uitvoerige behandeling van de gij-vorm.

BIJLAGE 7 DE GIJ-VORM
A. Tegenwoordige tijd
Als de ik-vorm van een ww in de onvoltooid tegenwoordige tijd eindigt op een 't', zijn die vorm en de gij-vorm van die tijd gelijk. Daarnaast bestaat de gij-vorm van de onvoltooid tegenwoordige tijd uit de stam van het ww gevolgd door een 't', waarbij eventueel de lange slotklinker van de stam wordt omgespeld. De gij-vorm komt hier dus overeen met de jij-vorm behalve bij:
kunnen: gij kunt jij kunt of jij kan
mogen: gij moogt jij mag
wegwezen: gij zijt weg jij bent weg
willen: gij wilt jij wilt of jij wil
zijn: gü zijt jij bent
zullen: gij zult jij zult of jij zal
Bij inversie, dus als 'gij' achter het werkwoord komt, valt de -t van de gij-vorm niet weg:
moogt gij, niet: moog gij, scrabbelt gij, naast: scrabbel jij (totaal overbodige uitleg voor scrabble)
B. Verleden tijd bij sterke werkwoorden
Als de vorm van de eerste persoon enkelvoud van een sterke onvoltooid verleden tijd eindigt op een 't', zijn die vorm en de gij-vorm van die tijd gelijk:
gij floot, gij liet, gij zocht
In het andere geval bestaat de gij-vorm van een sterke onvoltooid verleden tijd uit de vorm van de eerste persoon enkelvoud van die tijd gevolgd door een 't':
gij liept, gij sprongt, gij vielt
Let op: werkwoorden die in de meervoudsvorm van de verleden tijd een 'd' krijgen toegevoegd, behouden deze 'd' in de gij-vorm:
gij kondt (vanwege konden)
gij leidt (van leggen; vanwege leiden)
gij (uit)scheedt (vanwege uitscheden)
gij zeidt (vanwege zeiden)
gij zoudt (vanwege zouden)
echter niet:
gij woudt (van willen)
Bij onderstaande sterke werkwoorden, waarbij in de verleden tijd een stamklankverandering naar 'a' optreedt, wordt de 'a' in de gij-vorm verlengd:
bevelen: gij bevaalt
breken: gij braakt
genezen: gij genaast
geven: gij gaaft
komen: gij kwaamt
lezen: gij laast
liggen: gij laagt
nemen: gij naamt
spreken: gij spraakt
steken: gij staakt
stelen: gij staalt
wegwezen: gij waart weg
zien: gij zaagt
zijn: gij waart
Bij de andere sterke werkwoorden die ook aan deze stamklankverandering naar 'a' onderhevig zijn, verdubbelt de 'a' niet:
bidden: gij badt
eten: gij at
hebben: gij hadt
meten: gij mat
treden: gij tradt
vergeten: gij vergat
vreten: gij vrat
zitten: gij zat
Uiteraard volgen hun samenstellingen dezelfde regels:
afkwaamt, aftradt, innaamt, opat, uitbraakt, uitvrat, vergaaftOm een nieuwe vraag te stellen kun je op Plaats reactie/Antworten drukken.
Zet dan je vraag in het schermpje en niet in de onderwerpregel.
Veel succes, maar vooral heel veel plezier :yes:
Good luck, but most of all have fun :yes:
Viel Glück, aber vor allem viel Spaß :yes:
Benutzeravatar
Marianne
Admin
Admin
Beiträge: 920
Registriert: Mo Sep 12, 2022 16:33
Kontaktdaten:

Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Marianne »

Aanvulling op de spelregels: https://www.brettspielnetz.de/spielregeln/woordspel.php

Het is gebleken dat niet alle geldige Nederlandse woorden in de woordenlijst (database) zitten. Daarom zullen we regelmatig die database aanvullen met nieuwe woorden. Geef in dit topic de woorden door die er niet inzitten, maar er, volgens jou, wel in horen.

Het komt regelmatig voor dat er woorden aangevraagd worden, die al in de woordenlijst staan.
Alleen woorden aanvragen voor toevoeging die door het woordspel worden afgekeurd en waarvan jij denkt dat het correcte woorden zijn.
Dus eerst zelf het woord neerleggen en dan pas als het een niet geldig woord is, aanvragen voor toevoeging.

Je aanvragen zullen zo snel mogelijk in behandeling worden genomen.

Bronnen die gebruikt worden om te checken of woorden geldig zijn:
- De "dikke" driedelige Van Dale 16e druk.
- Falk wegenkaart van Nederland.
Let wel: gehuchtjes of waterloopjes, stroompjes, heuveltjes en dergelijke niet zullen worden opgenomen in de woordenlijst.
Aan vermelding in een genoemde bron kunnen geen rechten worden ontleend, het al dan niet toevoegen van woorden blijft te onzer beoordeling.

Bij het aanvragen van woorden, concrete woorden aanvragen.
Zinnen zoals: “er ligt _osdragen mag daar een d achter? _osdragend, “ zullen niet worden behandeld.
Als je wilt weten welk woord er ligt, de betekenis, kun je dat aanvragen bij het andere topic:
Let op:
Niet toegestaan zijn:
Afkortingen waaronder ook samentrekkingen, letterwoorden.
Afgeleiden van afkortingen zijn ook niet toegestaan.
Dus geen pincode omdat pin een afkorting is: persoonlijk identificatienummer.
Samengestelde lemma's zoals ex aequo. (Aequo staat er niet als zelfst. lemma in.)
Vloeken, waaronder ook bastaardvloeken, en afgeleiden daarvan.
Eigennamen, maar ook afgeleiden daarvan.

Verder zijn woorden die in het lichtgrijs zijn afgedrukt in de Van Dale ook niet toegestaan (dit zijn ongebruikelijke of onwaarschijnlijke vormen).

Wel toegestaan zijn:
Afgeleiden van buitenlandse geografische namen, voor zover ze in Van Dale terug te vinden zijn. Bijvoorbeeld: Griekenland is niet toegestaan, maar Grieks wel. (Staat in Van Dale.)
Alleen lemma’s, persoonsnamen, samengestelde (werk)woorden die expliciet als lemma/trefwoord, of bij het lemma vermeld, terug te vinden zijn in Van Dale. (Getale staat niet als lemma in Van Dale, maar wel bij het lemma getal.)

Omdat er veel vragen zijn over de gij-vorm, even een kopie uit het taalreglement:

Quote:
3.4.a.3 De gij-vorm
In verheven of gewestelijke taal komt in plaats van de algemeen gebruikte jij- en jullie-vorm ook nog de gij-vorm voor. In de tegenwoordige tijd zijn steeds beide vormen toegelaten:
je mag, gij moogt; jullie zijn of jullie bent, gij zijt
Van een onvoltooid verleden tijd die gevormd wordt met -de of -te is de gij-vorm in hedendaags Nederlands dezelfde als de jij-vorm. De vorm op -t wordt niet aanvaard:
gij hoorde, gij maakte
niet:
gij hoordet, gij maaktet
De gij-vorm van een onvoltooid verleden tijd die niet gevormd wordt met -de of -te bestaat uit de eerste persoon enkelvoud gevolgd door een t, behalve als die vorm al op een t eindigt:
gij liept, gij sprongt, gij vielt, gij zocht
Zie bijlage 7 voor een uitvoerige behandeling van de gij-vorm.

BIJLAGE 7 DE GIJ-VORM
A. Tegenwoordige tijd
Als de ik-vorm van een ww in de onvoltooid tegenwoordige tijd eindigt op een 't', zijn die vorm en de gij-vorm van die tijd gelijk. Daarnaast bestaat de gij-vorm van de onvoltooid tegenwoordige tijd uit de stam van het ww gevolgd door een 't', waarbij eventueel de lange slotklinker van de stam wordt omgespeld. De gij-vorm komt hier dus overeen met de jij-vorm behalve bij:
kunnen: gij kunt jij kunt of jij kan
mogen: gij moogt jij mag
wegwezen: gij zijt weg jij bent weg
willen: gij wilt jij wilt of jij wil
zijn: gü zijt jij bent
zullen: gij zult jij zult of jij zal
Bij inversie, dus als 'gij' achter het werkwoord komt, valt de -t van de gij-vorm niet weg:
moogt gij, niet: moog gij, scrabbelt gij, naast: scrabbel jij (totaal overbodige uitleg voor scrabble)
B. Verleden tijd bij sterke werkwoorden
Als de vorm van de eerste persoon enkelvoud van een sterke onvoltooid verleden tijd eindigt op een 't', zijn die vorm en de gij-vorm van die tijd gelijk:
gij floot, gij liet, gij zocht
In het andere geval bestaat de gij-vorm van een sterke onvoltooid verleden tijd uit de vorm van de eerste persoon enkelvoud van die tijd gevolgd door een 't':
gij liept, gij sprongt, gij vielt
Let op: werkwoorden die in de meervoudsvorm van de verleden tijd een 'd' krijgen toegevoegd, behouden deze 'd' in de gij-vorm:
gij kondt (vanwege konden)
gij leidt (van leggen; vanwege leiden)
gij (uit)scheedt (vanwege uitscheden)
gij zeidt (vanwege zeiden)
gij zoudt (vanwege zouden)
echter niet:
gij woudt (van willen)
Bij onderstaande sterke werkwoorden, waarbij in de verleden tijd een stamklankverandering naar 'a' optreedt, wordt de 'a' in de gij-vorm verlengd:
bevelen: gij bevaalt
breken: gij braakt
genezen: gij genaast
geven: gij gaaft
komen: gij kwaamt
lezen: gij laast
liggen: gij laagt
nemen: gij naamt
spreken: gij spraakt
steken: gij staakt
stelen: gij staalt
wegwezen: gij waart weg
zien: gij zaagt
zijn: gij waart
Bij de andere sterke werkwoorden die ook aan deze stamklankverandering naar 'a' onderhevig zijn, verdubbelt de 'a' niet:
bidden: gij badt
eten: gij at
hebben: gij hadt
meten: gij mat
treden: gij tradt
vergeten: gij vergat
vreten: gij vrat
zitten: gij zat
Uiteraard volgen hun samenstellingen dezelfde regels:
afkwaamt, aftradt, innaamt, opat, uitbraakt, uitvrat, vergaaftOm een nieuwe vraag te stellen kun je op Plaats reactie/Antworten drukken.
Zet dan je vraag in het schermpje en niet in de onderwerpregel.
Veel succes, maar vooral heel veel plezier :yes:
Good luck, but most of all have fun :yes:
Viel Glück, aber vor allem viel Spaß :yes:
Benutzeravatar
buffalo147
Moderator
Moderator
Beiträge: 59
Registriert: So Sep 11, 2022 6:49
Wohnort: Gent - Belgiën
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von buffalo147 »

Nog geen aanvraag voor een nieuw woord, maar ik wil je toch als eerste ook hier welkom heten op BSN, Marianne. Leuk dat je er hier ook bij bent. :P

Er zit nog wel een bugje of twee in het spel zelf (plankje leeg wordt de score blijkbaar niet verdubbeld). En de Y zou ook moeten gelden als IJ, maar bvb een woord als YS (IJS) wordt niet goedgekeurd. Ik neem aan dat de regels hier identiek zullen blijven :wink: Maar ik stuur daarvoor eens een PN naar InI4 en Mathomo 8)
Benutzeravatar
Marianne
Admin
Admin
Beiträge: 920
Registriert: Mo Sep 12, 2022 16:33
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Marianne »

buffalo147 hat geschrieben:Nog geen aanvraag voor een nieuw woord, maar ik wil je toch als eerste ook hier welkom heten op BSN, Marianne. Leuk dat je er hier ook bij bent. :P

Er zit nog wel een bugje of twee in het spel zelf (plankje leeg wordt de score blijkbaar niet verdubbeld). En de Y zou ook moeten gelden als IJ, maar bvb een woord als YS (IJS) wordt niet goedgekeurd. Ik neem aan dat de regels hier identiek zullen blijven :wink: Maar ik stuur daarvoor eens een PN naar InI4 en Mathomo 8)
Dank je wel, :D
Er is al contact geweest met Mathomo over die y die ook voor de ij gelegd mag worden. De Nederlandse database kent alleen de correct gespelde woorden. Dus geen ys, maar ijs. Er wordt aan gewerkt, (heeft met een code te maken) om dat ook in orde te maken.
Plankje leeg, (
Als je in 1 beurt alle 8 letters gebruikt, wordt je woordwaarde verdubbeld
) zal ik opnoemen.
Het komt allemaal in orde. :wink:
Zuletzt geändert von Marianne am Mi Nov 02, 2022 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Veel succes, maar vooral heel veel plezier :yes:
Good luck, but most of all have fun :yes:
Viel Glück, aber vor allem viel Spaß :yes:
Benutzeravatar
Mathomo
Admin
Admin
Beiträge: 820
Registriert: So Apr 13, 2008 10:20
Wohnort: Nürnberg
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Mathomo »

Should be fixed now!
Zou nu opgelost moeten zijn!
Spielen und spielen lassen :)
Benutzeravatar
Marianne
Admin
Admin
Beiträge: 920
Registriert: Mo Sep 12, 2022 16:33
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Marianne »

Mathomo hat geschrieben:Should be fixed now!
Zou nu opgelost moeten zijn!
:applause: :thanks:
Veel succes, maar vooral heel veel plezier :yes:
Good luck, but most of all have fun :yes:
Viel Glück, aber vor allem viel Spaß :yes:
Benutzeravatar
buffalo147
Moderator
Moderator
Beiträge: 59
Registriert: So Sep 11, 2022 6:49
Wohnort: Gent - Belgiën
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von buffalo147 »

Alles inderdaad opgelost (everything is fixed). :P Tnx for the fast interventions; :P

En dan kan het woord aanvragen nu dus helemaal beginnen. Maar voorlopig wordt nog alles wat ik leg goedgekeurd. :wink:
Ägypterin
Beiträge: 6
Registriert: Mi Jun 24, 2015 18:42
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Ägypterin »

Sind wir jetzt in den Niederlanden?
Benutzeravatar
Marianne
Admin
Admin
Beiträge: 920
Registriert: Mo Sep 12, 2022 16:33
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Marianne »

Ägypterin hat geschrieben:Sind wir jetzt in den Niederlanden?

Es können niederländische Wortspiele gespielt werden.
Veel succes, maar vooral heel veel plezier :yes:
Good luck, but most of all have fun :yes:
Viel Glück, aber vor allem viel Spaß :yes:
Benutzeravatar
Peeetje
Supervip
Supervip
Beiträge: 2
Registriert: Mi Mai 20, 2015 10:20
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Peeetje »

Hey aks eerste ook luek Marianne dat je hier bent.

Ik wilde het woord ''lagering'' leggen, maar dat werd afgekeurd. Naar mijn idee is het een goed woord....
Benutzeravatar
Marianne
Admin
Admin
Beiträge: 920
Registriert: Mo Sep 12, 2022 16:33
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Marianne »

Peeetje hat geschrieben:Hey aks eerste ook luek Marianne dat je hier bent.

Ik wilde het woord ''lagering'' leggen, maar dat werd afgekeurd. Naar mijn idee is het een goed woord....
Hoi,
Lagering staat niet in VD16. Daarom geen toevoeging.
Veel succes, maar vooral heel veel plezier :yes:
Good luck, but most of all have fun :yes:
Viel Glück, aber vor allem viel Spaß :yes:
Hanneke
Vip
Vip
Beiträge: 26
Registriert: Mo Okt 10, 2022 13:53
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Hanneke »

Hoi Marianne,
Wil je huw toevoegen?
Dank je.
Benutzeravatar
Marianne
Admin
Admin
Beiträge: 920
Registriert: Mo Sep 12, 2022 16:33
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Marianne »

Hanneke hat geschrieben:Hoi Marianne,
Wil je huw toevoegen?
Dank je.
Hoi,
Huw staat al in de Nederlandse woordenlijst. Bij het Nederlandse Woordspel.
Veel succes, maar vooral heel veel plezier :yes:
Good luck, but most of all have fun :yes:
Viel Glück, aber vor allem viel Spaß :yes:
Benutzeravatar
Mathomo
Admin
Admin
Beiträge: 820
Registriert: So Apr 13, 2008 10:20
Wohnort: Nürnberg
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Mathomo »

Kun je "gelukkige verjaardag" toevoegen? Of is dat te lang? :wink:

:new-bday: en heel veel dank voor je werk.

Mathomo/Ottmar
Spielen und spielen lassen :)
Benutzeravatar
Marianne
Admin
Admin
Beiträge: 920
Registriert: Mo Sep 12, 2022 16:33
Kontaktdaten:

Re: Nieuwe woorden hier melden/aanvragen

Beitrag von Marianne »

Mathomo hat geschrieben:Kun je "gelukkige verjaardag" toevoegen? Of is dat te lang? :wink:

:new-bday: en heel veel dank voor je werk.

Mathomo/Ottmar
Dank je wel. :D
Veel succes, maar vooral heel veel plezier :yes:
Good luck, but most of all have fun :yes:
Viel Glück, aber vor allem viel Spaß :yes:
Antworten

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste